องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.วังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.วังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.วังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 มกราคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.วังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 มกราคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.วังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วังน้ำขาว ครั้งแรก วันที่ 5 มกราคม 256
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ รายงานการประชุม สภาอบต.วังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ รายงานการประชุม สภาอบต.วังน้ำขาว สมัยสามัญ สมัยแรก 1/2564 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1