messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
find_in_page รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบส่งเสนอทางเอกสาร เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว