องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder งบแสดงรายยรับ - รายจ่าย
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนตำบลวังน้ำขาว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1