messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder งบแสดงรายยรับ - รายจ่าย
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
รายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
รายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว