องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
- จากจังหวัดสุโขทัย สามารถใช้เส้นทาง สายสุโขทัย-ตาก ถึงอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะทาง 30 กม. และเดินทางเข้า ตำบลวังน้ำขาว ระยะทาง 12 กิโลเมตร - จากจังหวัดตาก สามารถใช้เส้นทาง สายตาก- สุโขทัย ถึงอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะทาง 70 กม. และเดินทางเข้า ตำบลวังน้ำขาว ระยะทาง 12 กิโลเมตร - ถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางบางส่วน ส่วนมากเป็นถนนดินลูกรัง - ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนมากเป็นถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. บางส่วน
แหล่งน้ำในตำบล
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีคลอง จำนวน 26 คลอง ได้แก่ - คลองสระเกษ - คลองตาแก้ว - คลองหนองกระทุ่ม - คลองตลุก - คลองเชือกเขาหนัง - คลองหนองตะแก - คลองกระพง - คลองวังโคนไผ่ - คลองหนองตาบัว - คลองวังน้ำขาว - คลองลานตามาก - คลองหินเสมา - คลองค้อน - คลองห้วยไคร้ - คลองไสยาศน์ - คลองตานิ่ม - คลองขมิ้น - คลองลานสะเดา - คลองโปร่ง - คลองกระดิ่ง - คลองลุรัง - คลองลานดู่ - คลองทราย - คลองหนองจิกกรี - คลองห้วยชะงอน - คลองห้วยลึก แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 9 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 30 แห่ง - อ่างเก็บน้ำขนาด 4,200,000 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง - หนอง / บึง จำนวน 1 แห่ง - บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 20 แห่ง - เขื่อนทดแทน จำนวน 1 แห่ง - สระเก็บน้ำ จำนวน 391 แห่ง
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
- ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม) เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ มีความสำคัญทางระบบนิเวศ คือมีค้างคาวกินแมลงอยู่มากมาย จัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2533 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 11,250 ไร่ มีพืชพันธุ์ไม้ที่สำคัญเช่น มะค่าโมง ตะแบก ตะเคียน พะยอม สัก ประดู่ ฯลฯ - อ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ตกปลา ชมพระอาทิตย์ตกดิน ดูน้ำ ชมภูเขา รับอากาศบริสุทธิ์ ขนาด 4,200,000 ลบ.ม. - ถ้าเขาฝาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรรมชาติโดยเฉพาะไม้หอมจันทร์แดงและไม้จันทร์ผา