messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพิ่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567[9 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพิ่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565[8 ธันวาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ลงพื้นที่ทำประชาคมเกี่ยวกับแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ที่ทำการผู้ให้บ้านหมู่ที่ 7 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.[21 มกราคม 2565]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว