คำแนะนำ : กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และยืนยันการในขั้นตอนสุดท้าย (ตอบแล้ว 0 ใน 2 ข้อ)
แบบสำรวจความคิดเห็น
0%
ท่านต้องการให้ อบต.วังน้ำขาว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ว่าง