messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้ารับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567
No Gift Policy 2567
ข้อกำหนดทางกฏหมาย
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อกำหนดทางกฏหมาย
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2567 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว [13 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว [1 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2566 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว[20 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 หมู่บ้าน 1 ไร่[18 ธันวาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายสุนทร แก้วเสนา
นายก อบต.วังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11
นายสุนทร แก้วเสนา
นายก อบต.วังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11

สถิติ sitemap
วันนี้ 105
เดือนนี้1,079
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,273
ทั้งหมด 92,984


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว