องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือนพฤศจิกายน [1 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 [4 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือนคุลาคม [2 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ ณ วัดวังน้ำขาว ประจำเดือนกันยายน [26 กันยายน 2566]
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือนกันยายน [1 กันยายน 2566]
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือนสิงหาคม [3 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ ณ วัดวังน้ำขาว ประจำเดือนกรกฎาคม [19 กรกฎาคม 2566]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว [16 มิถุนายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว [1 มิถุนายน 2566]
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [19 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ)