messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ขอเชิญเข้ารับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภทระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภทระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
find_in_page รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 161 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว