องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2567 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว [13 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว [1 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2566 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว [20 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 หมู่บ้าน 1 ไร่ [18 ธันวาคม 2566]
 
folder กิจการสภา
photo ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.วังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.วังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.วังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.วังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.วังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญเข้ารับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภทระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

folder ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35

folder ข่าวสรรหาบุคลากร


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว