องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าในตำบล
ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังน้ำขาวมีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,358 ครัวเรือน และยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 126 ครัวเรือน ซึ่งบางส่วนใช้พลังงานแสงอาทิตย์
การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง - เสียงตามสาย - บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
ประปาในตำบล
ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง โดยมีประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง - ร้านขายของชำ จำนวน 45 แห่ง - โรงสี จำนวน 26 แห่ง - ร้านซ่อมรถ จำนวน 10 แห่ง - ฉางข้าว จำนวน 1 แห่ง - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง - ร้านตัดผม จำนวน 5 แห่ง - ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง - ร้านตัดผ้า จำนวน 1 แห่ง - ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 6 แห่ง - ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 1 แห่ง - ร้านวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง -ร้านค้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง - ร้านค้า+ปั๊ม จำนวน 3 แห่ง - สถานพยาบาล จำนวน 2 แห่ง - เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 แห่ง - บ้านเช่า จำนวน 1 แห่ง - ร้านตัดผ้า จำนวน 1 แห่ง -ร้านค้า จำนวน 13 แห่ง