องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุนทร แก้วเสนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11
นายเพียร ฤทธิ์บุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11
นายทองเพชร คลังแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11
นางสาวบุญศิริ วิมลภักดิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11